Nápis a znak na fasádě velkoprodejny potravin "Květen"

Číslo záznamu 25674
Název Nápis a znak na fasádě velkoprodejny potravin "Květen"
Autor (autoři) díla
Investor Průmstav Kladno
Václav Janda, Malé knížky Kladenské záře 3, Kladno 1973, s. 90.
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Kladno Kladno Kročehlavy
Ulice čp. / č. o.
Obránců míru 2427/ 115
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Nápis a znak velkoprodejny potravin "Květen" byl realizován na jižní fasádě v úrovni druhého podlaží.
Výška 450cm
Šířka 3400cm
Datace osazení 1973
Datace jednání v komisi 19651967
Datace zániku 1993
Typ
 • nápis / reklamní prvek / poutač
Materiál
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • hliník a slitiny
   • hliník
    • s organickým povlakem
Stav zaniklé dílo (ke dni 06.09.2023)
Popis poškození V roce 1993 během přestavby objektu na novou prodejnu Pluto byl znak s nápisem odstraněn.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Dílo bylo součástí výtvarného návrhu centrálního náměstí stavebního okrsku "0". Hlavní projektant celku Leslav Vlček spolu s hlavním architektem okrsku Milanem Brzákem v rámci výtvarné spolupráce do své koncepce náměstí z roku 1965 zapojili trojici sochařů a výtvarníků: Jaroslava Šebestu (výtvarné řešení dlažby a keramické zdi), Miroslava Vystrčila (vodní prvek - fontána) a Miloslava Chlupáče (reliéf bez bližší specifikace). Stavební program se nakonec vlivem změn a průtahů v dané lokalitě několikrát proměnil. Realizace umělecké výzdoby v první fázi byla nakonec navázána na výstavbu nového objektu distribuce - velkoprodejnu potravin Květen (hlavní architekt František Štráchal, projekt 1967). V rámci spolupráce výtvarníka s architektem bylo pokračováno v uměleckém dotváření tohoto objektu s dvojicí výtvarníků, tedy s Jaroslavem Šebestou a Miroslavem Vystrčilem (návrh na keramickou dělící stěnu, reliéfní betonovou stěnu, dekorativní pásy ze skleněné mozaiky, návrh na vlajkoslávu a návrh písma) s tím, že do fáze realizace v roce 1973 se dostala reliéfní betonová stěna od Jaroslava Šebesty a nápis se znakem Květen od Miroslava Vystrčila. V roce 1975 bylo díky dostavbě stavebního bloku č. 55 (okrskového kulturního střediska později známého jako Klubko 55) již možné dořešit i prostor uvažovaného náměstí stavebního okrsku "0". V rámci této druhé fáze uměleckého dotváření lokality vznikl reliéf Dvojice (ze svařovaného měděného plechu) od Miloslava Chlupáče, který v roce 1976 přímo doprovodil architekturu výše zmíněného okrskového kulturního střediska (stavebního bloku č. 55), přesněji jeho západní průčelí směřující do prostoru náměstí. V roce 1976 bylo dle návrhu Jaroslava Šebesty ještě zrealizováno výtvarné řešení dlažby v prostoru nově dokončeného okrskového náměstí.

Jednalo se o lakovaný hliníkový plech lakovaný černým komaxitem. Adjustování znaku s nápisem proběhlo ještě před slavnostním uvedením velkoprodejny do provozu dne 17. dubna 1973.

Prameny

Archiv Odboru výstavby Magistrátu města Kladna. Úvodní zpráva k projektu Velkoprodejny potravin "Květen" v sídlišti Kladno-Kročehlavy, 13. 7. 1967, nestr.

Literatura

Václav Janda, Malé knížky Kladenské záře 3, Kladno 1973, s. 90.

Archivní fotodokumentace
Václav Janda, Malé knížky Kladenské záře 3, Kladno 1973, s. 90.
ZpracovalAlexandr Němec
Fotografoval