Záznamy

Zadání odpovídá 14 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
16985
Světelné reklamní prvky na budově samoobsluhy
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
Jan Louda (*1949) (architekt)
Helena Loudová (spoluautor)
1977 Praha
16994
Bronzový reliéf a nápis na objektu dispečinku zdymadla v Modřanech
Milan Míšek (1924–1998) (další autor)
Vít Olmr (další autor)
1984 Praha
16971
Bronzový reliéf pro zdymadlo v Modřanech
Milan Míšek (1924–1998) (další autor)
Vít Olmr (další autor)
1984 Praha
17477
Bronzové pamětní desky na budově ČKD Polovodiče
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
Rostislav Vaněk (*1945) (další autor)
1987 Praha
17421
Informační systém v objektu Centrálního tenisového dvorce na Štvanici
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
Rostislav Vaněk (*1945) (další autor)
Karel Šubrt (*1929) (další autor)
Vít Olmr (další autor)
1986 Praha
17015
Bronzové desky pro označení pavilonu N Všeobecné fakultní nemocnice – Praha 10
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
Vít Olmr (další autor)
Karel Mráz (1947–2007) (další autor)
1984 Praha
17010
Označení Kliniky plastické chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
Vít Olmr (další autor)
1984 Praha
15120
Tirážní tabule pro stadion E. Rošického
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
1978 Praha
14885
Světelné reklamní prvky na budovách samoobsluhy a restaurace ”Na sádce” 1977 Praha
13638
Tři desky z bronzu pro portály vstupů do areálu zámku Troja
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
Vít Olmr (další autor)
K. Barták (další autor)
Karel Mráz (1947–2007) (další autor)
1989 Praha
13644
Fontána na nádvoří zámku Troja
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
Vít Olmr (další autor)
Otakar Kuča (*1927) (další autor)
1989 Praha
14932
Informativní deska pro PZO Kovo
Milan Míšek (1924–1998) (hlavní autor)
1977 Praha
17423
Kašna 1986 Praha
11305
Výtvarné dořešení věčného ohně 1987 Lidice