Záznamy

Zadání odpovídá 5448 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
12300
Označení historické budovy se znakem města Znojma, nápis "Jihomoravské muzeum" na Domě umění Jihomoravského muzea 1986 Znojmo
6736
Kovaná bezpečnostní branka a zábradlí na schodišti rotundy
Leopold Habermann (hlavní autor)
1985 Znojmo
12307
Deset kamenných lavic na nádvoří hradu
Jan Pátý (*1943) (další autor)
Petr Pátý (*1943) (další autor)
1983 Znojmo
13311
Pamětní deska „Masarykovo náměstí" se znakem města
Věra Hladíková (hlavní autor)
Antonín Hladík (architekt)
Jan a Petr Pátí (další autor)
1989 Znojmo
9080
Kašna na nádvoří Státního okresního archivu ve Znojmě
Jan Pátý (*1943) (hlavní autor)
Petr Pátý (*1943) (další autor)
1984 Znojmo
9079
Nápis "Okresní archiv ve Znojmě" a deska na fasádě budovy Státního okresního archivu ve Znojmě 1984 Znojmo
6747
Sluneční hodiny na fasádě budovy Státního okresního archivu ve Znojmě
Milivoj Husák (*1950) (hlavní autor)
1985 Znojmo
6746
Sluneční hodiny na fasádě vnitřního atria Státního okresního archivu ve Znojmě
Milivoj Husák (*1950) (hlavní autor)
1985 Znojmo
10884
Plastika "Mládí" před základní školou na sídlišti Brno-Slatina
Jan Brož (1948–1997) (hlavní autor)
Miroslav Dvořák (další autor)
Ladislav Pastrnek (architekt)
1985 Brno
17078
Sgrafitová výzdoba obytného komplexu Leninova neuvedeno po roce 1957 Brno
17081
Sgrafitová výzdoba obytného komplexu Leninova neuvedeno po roce 1957 Brno
17082
Sgrafitová výzdoba obytného souboru Leninova neuvedeno po roce 1957 Brno
17145
Reliéf "trůnící" matky s dětmi po roce 1957 Brno
17095
Sgrafitová výzdoba obytného souboru Leninova neuvedeno po roce 1957 Brno
21420
Kinetická plastika "Pohyb hmoty" v areálu ubytovny Federálního ministerstva zahraničního obchodu 1984 Praha
21105
Mozaika Velké posluchárny ČVUT 1977 Praha
3838
Sedící dívka pro zahradu domova mládeže 1986 Brno
18325
Vítězství práce 1989 Ostrava
18048
Mladý život 1961 Ostrava
24214
Mladý život 1961 Praha