Záznamy

Zadání odpovídá 155 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
3494
Náhrobek Vladimíra Pazourka 1987–1992 Brno
22528
Náhrobek Karla Jílka neuvedeno po roce 1983 Brno
44
Náhrobek Bohumila Fuchse po roce 1972 Brno
11274
Náhrobek Miroslava Kramoliše
(architekt)
po roce 1988 Brno
21157
Náhrobek Rudolfa Dostála
Jan Lichtág (1898–1985) (hlavní autor)
po roce 1965 Brno
21140
Náhrobek Eduarda Tomáška
(další autor)
Druhá polovina 40. let Brno
22498
Náhrobek Karla Absolona
Ferdinand Dobrovolný (hlavní autor)
Ota Ondroušek (další autor)
po roce 1960 Brno
17495
Náhrobek Jaroslava Lokši
Dalibor Kyzlink (*1950) (hlavní autor)
po roce 1975 Brno
8880
Náhrobek Eduarda Miléna po roce 1976 Brno
3502
Náhrobek Františka Lýska
Lumír Lýsek (*1934) (hlavní autor)
1977 Brno
21143
Náhrobek Františka Foltýna
Miloslav Doležal (hlavní autor)
po roce 1976 Brno
25117
Náhrobek Viléma Petrželky se sochou Múza
Jiří Marek (1914–1993) (hlavní autor)
1972 Brno
10022
Náhrobek Miloše a Věry Wasserbauerových po roce 1985 Brno
20882
Náhrobek Jaroslava Štěpánka
Vincenc Havel (1906–1992) (hlavní autor)
1973 Brno
12394
Náhrobek básníka Oldřicha Mikuláška
Pavel Hryciow (realizace)
ing. V. Mikulášková (další autor)
Miloš Slezák (1921–1989) návrh nápisové desky
1985–1989 Brno
1355
Výtvarně řešený nápis a mříže pro lékárnu U Milosrdných bratří
J. Jakubec (hlavní autor)
M. Dvořák (architekt)
1978 Brno
1940
Atribut pro sochu sv. Floriána 1985 Brno
25375
Pamětní deska Ernsta Macha 1988 Brno
3478
Pamětní deska Bedřicha Smetany 1980 Brno
4860
Kované mříže pro zábradlí zvoničky s božími mukami 1985 Brno