Květ pro obytný komplex Třískalova na sídlišti Lesná

Číslo záznamu 25033
Název Květ pro obytný komplex Třískalova na sídlišti Lesná
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
1/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Třískalova 566/ 13
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika se nachází před přízemní budovou bývalého objektu nákupního střediska, později restaurace.
Výška 195cm
Šířka 190cm
Hloubka 180cm
Další rozměry Uvedené rozměry se týkají pouze plastiky, cihlový podstavec: š. 162 cm, h. 159 cm.
Datace realizace 1972
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • zdivo
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 06.01.2023)
Popis poškození Socha byla restaurována v roce 2011 z iniciativy města Brna. Nyní nese stopy biologického napadení a prachových usazenin. Neunikla ani činnosti sprejerů.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Ze stejné formy v tomtéž roce vytvořila autorka ještě sochu pro sídliště Šumperk - sever.

Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1972 - 73, inv. č. 32, 18. 9. 1972.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1972, Praha 1972, s. 61.

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95–103. 

Otakar Nový - Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980.

Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 29, 53, 110.

Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, nestr.

Adam Guzdek, Brněnský fenomén Lesná, Brno 2021, s. 176 - 177.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-kvet-triskalova-13-brno-sever/, vyhledáno 18. 8. 2022.

https://www.bam.brno.cz/objekt/detail?id=699, vyhledáno 18. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 97
Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980.
Hliněný model (Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 29.)
Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 53.
Otakar Nový - Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980, s. 30.
model v patinované sádře - rozměry konstrukce: v. 32 cm, š. 32 cm, h. 32 cm (Jana Kořínková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Brno 2012, katal. č. L 13).
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová