Květ pro obytný komplex Třískalova na sídlišti Lesná

Číslo záznamu 25033
Název Květ pro obytný komplex Třískalova na sídlišti Lesná
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
1/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Třískalova 566/ 13
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika se nachází před přízemní budovou bývalé restaurace U Doktora.
Výška 195cm
Šířka 190cm
Hloubka 180cm
Další rozměry Uvedené rozměry se týkají pouze plastiky, cihlový podstavec: š. 162 cm, h. 159 cm.
Datace realizace 1972
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • zdivo
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 06.01.2023)
Popis poškození Socha byla restaurována v roce 2011 z iniciativy města Brna. Nyní nese stopy biologického napadení a prachových usazenin. Neunikla ani činnosti sprejerů.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Ze stejné formy v tomtéž roce vytvořila autorka ještě sochu pro sídliště Šumperk - sever.

Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95–103. 

Otakar Nový - Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980.

Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 29, 53, 110.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-kvet-triskalova-13-brno-sever/, vyhledáno 18. 8. 2022.

https://www.bam.brno.cz/objekt/detail?id=699, vyhledáno 18. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
1/2023, KK
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 97
Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980.
Hliněný model (Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 29.)
Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 53.
Otakar Nový - Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR, Praha 1980, s. 30.
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová