Dekorativní stěna

Číslo záznamu 25444
Název Dekorativní stěna
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
1/2020 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Jurkovičova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Stěna je osazena na okraji hřiště před domem čp. 466.
Výška 400cm
Šířka 1500cm
Hloubka 55cm
Datace realizace 19671969
Typ
  • architektonický objekt
  • dekorativní stěna
  • herní prvek
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 16.01.2020)
Popis poškození Dílo bylo restaurováno v roce 2008 (Vochta atelier) a v roce 2012 z iniciativy města Brna.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95 – 103.

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 297.

Jana Kořínková, Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně, Zprávy památkové péče, č. 4, 2015, s. 322–330.

Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (19681989), Praha 2013, s. 240. 

Jiří Hlušička - Bronislava Gabrielová, Sylva Lacinová, sochy, Brno 1983, nestr.

Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, katalog nestr.

Adam Guzdek, Brněnský fenomén Lesná, Brno 2021, s. 176 - 177.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d024-dekorativni-stena-jurkovicova, vyhledáno 12. 12. 2019.

https://socharske.brno.cz/projekt/dekoracni-stena-jurkovicova-16-brno-se..., vyhledáno 18. 2. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2020 VŘ
1/2020 VŘ
1/2020 VŘ
1/2020 VŘ
1/2020 VŘ
Archivní fotodokumentace
Jiří Hlušička - Bronislava Gabrielová, Sylva Lacinová, sochy, Brno 1983, nestr.
Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, katalog nestr.
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 96.
Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 109.
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 297.
ZpracovalVladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová