Spoje

Číslo záznamu 25384
Název Spoje
Autor (autoři) díla
Investor Investprojekt Brno
7/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Lesná
Ulice čp. / č. o.
Okružní 433/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění V bývalé budově telekomunikační ústředny na vyvýšené vstupní terase vedle zábradlí schodiště. Po revoluci byl začleněn do zábradlí.
Výška 140cm
Šířka 270cm
Hloubka 50cm
Datace realizace 1970
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • mušlový vápenec
Stav dobrý (ke dni 28.07.2023)
Popis poškození Při začlenění díla do zábradlí byly do kamene připevněny kovové lišty. Povrch je pokryt prachovými usazeninami a napadený mechem a lišejníky.
Související objekty
Text hesla

Oblé tvary po stranách díla představují ušní boltce a symbolizují tak účel telekomunikační budovy. Sylva Lacinová sochu navrhla v roce 1967, byla ale realizována až o šest let později v roce 1973. Signatura: "LACINOVÁ" na vodorovné ploše podstavce je již velmi špatně čitelná. Podobně řešila autorka výzdobu i pro telekomunikační budovu ve Valašském Meziříčí.

Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (disertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 61 - 72.

Literatura

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 95 – 103.

Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (19681989), Praha 2013, s. 244. 

Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 50, 110.

Adam Guzdek, Brněnský fenomén Lesná, Brno 2021, s. 176 - 177.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d035-prostorova-skulptura-spoje, vyhledáno 18. 8. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
signatura (7/2023, KK)
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
7/2023, KK
Archivní fotodokumentace
Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná. In: Martin Maleček – Veronika Valentová – Miroslav Jeřábek (eds.), Lesná – 50 let sídliště: historie, současnost, perspektivy: sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 98.
Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 50.
ZpracovalVladislava Říhová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová