Kovaná brána u kolumbária a plot s pěti branami na čestném pohřebišti Rudoarmějců

Číslo záznamu 3486
Název Kovaná brána u kolumbária a plot s pěti branami na čestném pohřebišti Rudoarmějců
Autor (autoři) díla
Antonín Nový (*1946) (hlavní autor)
Investor Technická a zahradní správa města Brna, Brno, Údolní 5
5/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Štýřice
Ulice čp. / č. o.
Vídeňská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kolumbárium je situováno v horní části čestného pohřebiště, je završením celého mírně stoupajícího areálu. Brána se nachází nalevo od budovy. Plot odděluje hřbitov od ulice Vídeňské.
Výška 212cm
Šířka 165cm
Hloubka 15cm
Další rozměry Rozměry se vztahují k bráně ke kolumbáriu. Plot se skládá ze 7 plotových polí o nestejné šířce oddělených betonovými zídkami. Rozměry jedné tyče: v. 235 cm, h. 10 cm.
Datace realizace 19791980
Typ
  • mříž
  • oplocení
Materiál
  • nátěrové hmoty a barvy
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav dobrý (ke dni 10.05.2022)
Popis poškození Šedý nátěr se odlupuje a v těchto místech železo koroduje.
Související objekty
Text hesla

Podle zápisků ze zasedání Krajské umělecké komise v Brně Antonín Nový pro areál kromě kované brány ke kolumbáriu navrhl ještě plot za 13 800 Kčs. Ve středovém nejširším poli plotu se nachází brána umožňující vstup z Vídeňské ulice přímo na čestné pohřebiště. Ta je dnes trvale uzavřená. Brána u kolumbária i plot jsou zdobeny prohnutím jednotlivých tyčí vždy ve stejné výši, kdy se střídá prohnutí konvexní a konkávní. To dodává plotu hloubku.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1978 - 79, inv. č. 51, 15. 1. 1979.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979, inv. č. 52, 2. 4. 1979, 12. 11. 1979.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979 - 80, inv. č. 54, 10. 2. 1980, 21. 4. 1980, 19. 5. 1980.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 88.

Red., Památník hrdinství v Brně, Československý architekt XXVI, 1980, č. 13, s. 3.

Zdeněk Čubrda (ed.), Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985 (kat. výst.), Brno 1985, s. 42.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d166-cestne-pohrebiste-rude-armady, vyhledáno 20. 2. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2022, KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
Archivní fotodokumentace
Red., Památník hrdinství v Brně, Československý architekt XXVI, 1980, č. 13, s. 3.
ZpracovalFrantišek Míček, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová