Státní znaky ČSSR a SSSR pro čestné pohřebiště Rudoarmějců

Číslo záznamu 3492
Název Státní znaky ČSSR a SSSR pro čestné pohřebiště Rudoarmějců
Autor (autoři) díla
Investor Technická a zahradní správa města Brna, Brno, Údolní 5
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Štýřice
Ulice čp. / č. o.
Vídeňská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Čestné pohřebiště se nachází v jižní části Ústředního hřbitova města Brna.
Datace realizace 1980
Typ
  • znak
Materiál
  • dřevo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Nepodařilo se vypátrat, kde byly znaky instalovány.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1978 - 79, inv. č. 51, 15. 1. 1979.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979, inv. č. 52, 26. 3. 1979.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979 - 80, inv. č. 54, 31. 3. 1980.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha 1980, s. 88.

Red., Památník hrdinství v Brně, Československý architekt XXVI, 1980, č. 13, s. 3.

Milan Moráň, Fakulta architektury Brno, Architektura ČSR XLVIII, 1989, č.6, s.74-77.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d166-cestne-pohrebiste-rude-armady, vyhledáno 20. 2. 2022.

ZpracovalFrantišek Míček, Andrea Jakubcová, Klára Kořanová
Fotografoval