Věčné ohně pro čestné pohřebiště Rudé armády

Číslo záznamu 4684
Název Věčné ohně pro čestné pohřebiště Rudé armády
Autor (autoři) díla
Investor Technická a zahradní správa města Brna, Brno
01/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Štýřice
Ulice čp. / č. o.
Vídeňská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Šest objektů se nachází ve dvou řadách vedle soklu se sochou vojáka od F. V. Foita.
Výška 48cm
Šířka 87cm
Další rozměry 87 cm je průměrem objektu. Plechové olemování otvoru je široké 25 cm.
Datace realizace 19791980
Typ
  • svítidlo / osvětlovací prvek
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav dobrý (ke dni 12.01.2022)
Popis poškození Viditelné jsou stopy znečištění z ovzduší a listy napadané v prohlubních.
Související objekty
Text hesla

V Přehledech prací jsou uváděni jako autoři věčných ohňů Miloš Zvěřina a Zdeněk Navrátil. Otázkou zůstává, co v roce 1979 navrhli? Zápisky ze zasedání Krajské umělecké komise opravdu zmiňují, že 26. března 1979 se řešily věčné ohně a bylo vyúčtováno Miloši Zvěřinovi 3 000 Kčs za autorství desek pro Z. Navrátila. Dále se ve více záznamech dozvídáme, že na věčných ohních pracuje Šimorda s architekty Denkem a Mikšíkem. První návrhy přitom komisi předložili už 26. března 1979.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1978 - 79, inv. č. 51, 15. 1. 1979.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979, inv. č. 52, 26. 3. 1979, 2. 4. 1979, 28. 5. 1979.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1979 - 80, inv. č. 54, 5. 5. 1980.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979, Praha 1979, s. 112.

Red., Památník hrdinství v Brně, Československý architekt XXVI, 1980, č. 13, s. 3.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d166-cestne-pohrebiste-rude-armady, vyhledáno 20. 2. 2022.

https://pamatkovykatalog.cz/cestne-pohrebiste-sovetskych-vojaku-15224907, vyhledáno 20. 2. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
01/2022, KK
Archivní fotodokumentace
model (Red., Památník hrdinství v Brně, Československý architekt XXVI, 1980, č. 13, s. 3.)
Red., Památník hrdinství v Brně, Československý architekt XXVI, 1980, č. 13, s. 3.
Red., Památník hrdinství v Brně, Československý architekt XXVI, 1980, č. 13, s. 3.
ZpracovalAnna Štulcová, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová