Hudba

Číslo záznamu 7562
Název Hudba
Autor (autoři) díla
Investor Brnoinvesta Brno
foto Tomáš Hladík 2007
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Kohoutovice
Ulice čp. / č. o.
Voříškova 397/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno v prostoru náměstí sídliště Kohoutovice mezi objekty občanské vybavenosti.
Výška 150cm
Šířka 330cm
Hloubka 85cm
Další rozměry sokl: v. 87 cm, š. 374 cm, hl. 194 cm
Datace realizace 1982
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 01.09.2016)
Popis poškození Dílo v roce 2017 a 2018 prochází restaurováním, pracuje se na výměně poškozeného soklu.
Text hesla

Dílo je signováno: "SYLVA LACINOVÁ 1982".

Prameny

MZA Brno, Fond: B 338 - Jihomoravský krajský národní výbor, kart. č. 836.
Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989), disertační práce VUT Brno, Brno 2017, tab. XXVI.  

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 74.
Jana Kořínková - Marika Kupková - Markéta Žáčková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / To brighten Up and Make It Special. Fine Arts in the Space of Brno Housing Estates (kat. výst.), Brno 2012.
Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 111.
Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (19681989), Praha 2013, s. 102. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
Archivní fotodokumentace
Variantní návrh skulptury Hudba, patrně 70. léta, foto: archiv Sylvy Lacinové
Snímek soklu před osazením skulptury, foto: archiv Jaroslava Černého
Sádrový model skulptury Hudba, patrně 70. léta, foto: Michaela Dvořáková 2012
MZA Brno, Fond: B 338 - Jihomoravský krajský národní výbor, kart. č. 836.
ZpracovalJana Kořínková, Vladislava Říhová
FotografovalTomáš Hladík, Michaela Dvořáková, Vladislava Říhová