Hudba

Číslo záznamu 7562
Název Hudba
Autor (autoři) díla
Investor Brnoinvesta Brno
foto Tomáš Hladík 2007
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Kohoutovice
Ulice čp. / č. o.
Voříškova 397/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Osazeno v prostoru náměstí sídliště Kohoutovice mezi objekty občanské vybavenosti. Původní umístění na soklu bylo po úpravě náměstí po roce 2020 změněno.
Výška 150cm
Šířka 330cm
Hloubka 85cm
Další rozměry Rozměry soklu: v. 87 cm, š. 374 cm, hl. 194 cm.
Datace realizace 1982
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • mušlový vápenec
Stav dobrý (ke dni 01.09.2016)
Popis poškození Dílo v roce 2017 prošlo restaurováním, poškozený sokl byl vyměněn.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Dílo je signováno: "SYLVA LACINOVÁ 1982".

Prameny

MZA Brno, Fond: B 338 - Jihomoravský krajský národní výbor, kart. č. 836.

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 77 - 80, tab. XXVI.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 74.

Petr Haimann, Architektura a výtvarné umění v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č.8, s.351-354.

Jana Kořínková - Marika Kupková - Markéta Žáčková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / To brighten Up and Make It Special. Fine Arts in the Space of Brno Housing Estates (kat. výst.), Brno 2012.

Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 111.

Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (19681989), Praha 2013, s. 102.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-hudba-libusina-trida-6-a-brno..., vyhledáno 17. 2. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
foto Tomáš Hladík 2007
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
9/2016 VŘ
nové osazení (4/2022 KK)
nové osazení (4/2022 KK)
nové osazení (4/2022 KK)
4/2022 KK
4/2022 KK
Archivní fotodokumentace
Variantní návrh skulptury Hudba, patrně 70. léta, foto: archiv Sylvy Lacinové
Snímek soklu před osazením skulptury, foto: archiv Jaroslava Černého
Sádrový model skulptury Hudba, patrně 70. léta, foto: Michaela Dvořáková 2012
MZA Brno, Fond: B 338 - Jihomoravský krajský národní výbor, kart. č. 836.
Petr Haimann, Architektura a výtvarné umění v Brně, Architektura ČSR XLIII, 1984, č.8, s.353.
ZpracovalJana Kořínková, Vladislava Říhová
FotografovalTomáš Hladík, Michaela Dvořáková, Vladislava Říhová