Záznamy

Zadání odpovídá 17 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
15253
Zápas 1979 Praha
15717
Radostný den
Jan Hána (1927–1994) (hlavní autor)
Josef Karlík (*1941) (další autor)
1978–1981 Praha
19761
Prameník pro exteriér Paláce kultury
Slavoj Nejdl (1929–2007) (hlavní autor)
Petr Honzátko (*1945) (další autor)
Josef Karlík (*1941) (architekt)
Vaněk (architekt)
1980 Praha
21120
Znak hotelu Forum do roku 1988 Praha
20770
Mobilit 1967 Praha
15446
Prameník pro exteriér Paláce kultury 1980 Praha
16989
Bronzová plastika "Srna s kolouchem" pro Centrální park Pankrác
Antonín Kolář (*1938) (hlavní autor)
Jan Hejtman (*1932) (architekt)
Vladimír Sochor (*1941) (další autor)
1984 Praha
17444
Bronzová pamětní deska dělnických tradic na základní škole v Táborské ulici
M. Kotek (další autor)
Jan Polák (architekt)
1986 Praha
15689
Žulový reliéf "Pražské povstání" před budovou Centrotexu 1981 Praha
13648
Keramické kompozice ve vstupech do bytových domů
Ivan Kalvoda (*1941) (hlavní autor)
1989 Praha
14516
Dekorativní čelní stěna pro oborové ředitelství Pekáren a mlýnů Praha 1974 Praha
16974
Bronzová plastika Čápi pro kašnu Centrálního parku Pankrác
František Pašek (*1922) (hlavní autor)
Jan Hejtman (*1932) (architekt)
1984 Praha
16819
Keramické kompozice pro bytový dům 1988 Praha
15054
Pamětní deska manželů Mendíkových 1978 Praha
15255
Flóra - cyklus 7 keramických domovních znamení 1978–1979 Praha
20563
Matka a dítě 1970 Praha
21228
Milenci 1972 Praha