Záznamy

Zadání odpovídá 22 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
15448
Prameník pro exteriér Paláce kultury 1980 Praha
14318
Bronzové desky pro most Kl. Gottwalda 1973 Praha
16975
Dekorativní keramická stěna v Centrálním parku Pankrác
Helena Samohelová (*1941) (hlavní autor)
Jan Hejtman (*1932) (architekt)
1984 Praha
15255
Cyklus 7 keramických domovních znamení pro bytové domy na sídlišti Na Jezerce 1978–1979 Praha
25643
Bloky
Ladislav Janouch (*1944) (hlavní autor)
1993 Praha
14516
Dekorativní čelní stěna pro oborové ředitelství Pekáren a mlýnů Praha 1974 Praha
17499
Žardiniéry a patníky pro bytové jednotky Na Děkance
Edita Devínská (*1949) (hlavní autor)
Jan Vrba (další autor)
1987 Praha
15253
Zápas 1979 Praha
21228
Milenci 1967 Praha
15717
Radostný den
Jan Hána (1927–1994) (hlavní autor)
Josef Karlík (*1941) (další autor)
1978–1981 Praha
19761
Prameník pro exteriér Paláce kultury
Slavoj Nejdl (1929–2007) (hlavní autor)
Petr Honzátko (*1945) (další autor)
Josef Karlík (*1941) (architekt)
Vaněk (architekt)
1980 Praha
21120
Znak hotelu Forum do roku 1988 Praha
20770
Mobilit 1967 Praha
15446
Prameník pro exteriér Paláce kultury 1980 Praha
16989
Bronzová plastika "Srna s kolouchem" pro Centrální park Pankrác
Antonín Kolář (*1938) (hlavní autor)
Jan Hejtman (*1932) (architekt)
Vladimír Sochor (*1941) (další autor)
1984 Praha
17444
Bronzová pamětní deska dělnických tradic na základní škole v Táborské ulici
M. Kotek (další autor)
Jan Polák (architekt)
1986 Praha
15689
Žulový reliéf "Pražské povstání" před budovou Centrotexu 1981 Praha
13648
Keramické kompozice ve vstupech do bytových domů
Ivan Kalvoda (*1941) (hlavní autor)
1989 Praha
16974
Bronzová plastika Čápi pro kašnu Centrálního parku Pankrác
František Pašek (*1922) (hlavní autor)
Jan Hejtman (*1932) (architekt)
1984 Praha
16819
Keramické kompozice pro bytový dům 1988 Praha