Orientační plastika na ulici Mozartova

Číslo záznamu 11420
Název Orientační plastika na ulici Mozartova
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
JI 2022
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Frýdek-Místek Místek
Ulice čp. / č. o.
Mozartova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na trávníkovém ostrůvku chodníku na začátku ulice Mozartova (u bloku 39)
Výška 360cm
Šířka 150cm
Hloubka 80cm
Datace jednání v komisi 19651966
Datace realizace 1966
Datace kolaudace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav dobrý (ke dni 02.01.2022)
Popis poškození dílo, jež se nacházelo již dlouho v havarijním stavu, bylo v roce 2021 při úpravách sídliště opraveno, ovšem ne zcela odborným způsobem - jednak nebyl doplněn chybějící díl, který dokumentuje starší fotografie, jednak došlo k ledabylému natření objektu (stékání barvy, nerovnosti vzniklé nedostatečným odstraněním původní barvy, zejména v horních partiích plastiky)
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

komise při kolaudaci konstatovala, že "umělecký výsledek plně odpovídá prostorově dekorativnímu účelu"; celkovou hodnotu díla ve výši 28 tisíc Kčs považovala za nepřiměřeně nízkou

v roce 1967 měl autor zajišťovat opravu poškozené plastiky

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 9. 2. 1965, 13. 7. 1965, 7. 9. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1965 (strojopisy), 5. 10. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 21. 6. 1966.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 14. 3. 1967, 11. 7. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro sídliště Riviéra VIII. část.

Literatura

Výtvarná fronta Severní Moravy (kat.), 1966.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
Archivní fotodokumentace
foto z katalogu Výtvarná fronta Severní Moravy, 1966
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek