Dvě prolézačky

Číslo záznamu 23219
Název Dvě prolézačky
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Architektonická práce 1948–1968. Výběr prací Stavoprojektu v Ostravě u příležitosti 20 let svého trvání, Ostrava 1968.
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Frýdek-Místek Místek
Ulice čp. / č. o.
28. října
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění jedna z prolézaček stála v parkovém prostoru mezi panelovými domy na ul. Mozartova, 28. října a 1. máje, lokalizace druhé prolézačky je nejistá, ale možná bývala u panelového domu čp. 1799 na Mozartově ul., kde mapy indikují přítomnost sochy, ačkoli tam dnes již žádná nestojí
Datace jednání v komisi 19651967
Datace realizace 1966
Datace kolaudace 1966
Typ
 • herní prvek
 • socha / sousoší
Materiál
 • další anorganické materiály
  • beton
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • železo a slitiny
   • ocel
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

zprvu vyzváni k nezávaznému předložení návrhu na tři výtvarně řešené prolézačky pro děti výtvarníci Zdeněk Kučera, Vojtěch Berka, Jaroslav Brož a Václav Uruba, avšak ani jeden v daném termínu návrhy nepředložil, přičemž Brož a Uruba se úkolu vzdali a místo nich byli nominováni Oldřich Fidrich s Marií Fidrichovou a Antonín Ivanský; nakonec byla vybrána pro všechny tři prolézačky autorská dvojice Zdeněk Kučera a Věra Jařabáčová, příčemž Kučera dostal za úkol zpracovat dvě prolézačky

vlivem nedokonalého technického provedení došlo již v první půlce roku 1967 k destrukci průlezek; zda byly prolézačky opraveny, nebo již tehdy zničeny, však již nevíme

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 9. 2. 1965, 13. 7. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1965 (strojopisy), 5. 10. 1965, 19. 10. 1965, 9. 11. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 1. 2. 1966, 21. 6. 1966, 20. 12. 1966.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 11. 7. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro sídliště Riviéra VIII. část.

Archivní fotodokumentace
Architektonická práce 1948–1968. Výběr prací Stavoprojektu v Ostravě u příležitosti 20 let svého trvání, Ostrava 1968.
Architektonická práce 1948–1968. Výběr prací Stavoprojektu v Ostravě u příležitosti 20 let svého trvání, Ostrava 1968.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek