Symbioza muže se ženou

Číslo záznamu 23220
Název Symbioza muže se ženou
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
JI 2013
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Frýdek-Místek Místek
Ulice čp. / č. o.
1. máje
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění atrium ZŠ 1. máje na sídlišti Riviéra
Datace osazení 1967
Datace jednání v komisi 19651967
Datace realizace 1966
Datace kolaudace 19661967
Typ
  • socha / sousoší
Stav dobrý (ke dni 07.03.2015)
Související objekty
Text hesla

nejprve úkolem nezávazně pověřen Oldřich Fidrich, ale jeho návrhy komisi nepřesvědčovaly, a proto přizvala k nezávaznému předložení návrhů rovněž Karla Vašuta a Jaroslava Brože (nový návrh měl předložit i Fidrich); úkol byl na základě návrhů zadán Brožovi

při kolaudaci v prosinci 1966 komise konstatovala "skutečnou uměleckou kvalitu", a na základě toho označila honorář 93 tisíc Kčs za neúměrný nákladům i dosaženému uměleckému výsledku a doporučila jeho zvýšení o 30 tisíc Kčs, což zopakovala i po osazení díla v květnu 1967 (zda k nějakému navýšení honoráře došlo, již nevíme); jistá nevyváženost byla vytknuta betonovému soklu sochy, který měl být dle názoru komise nižší a umožňovat i vnímání sochy z nadhledu (s tímto posouzením soklu architekt nesouhlasil)

název Symbióza muže se ženou uvádí evidence uměleckých děl magistrátu města

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z uměleckých komisí 12/1963–9/1965, 9. 2. 1965, 13. 7. 1965, 21. 9. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1965 (strojopisy), 7. 12. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 15. 3. 1966, 27. 9. 1966, 20. 12. 1966.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 23. 5. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro sídliště Riviéra VIII. část.

Literatura

Architektonická práce 1948–1968. Výběr prací Stavoprojektu v Ostravě u příležitosti 20 let svého trvání, Ostrava 1968.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2015
Archivní fotodokumentace
Architektonická práce 1948–1968. Výběr prací Stavoprojektu v Ostravě u příležitosti 20 let svého trvání. Ostrava 1968.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek