Výtvarně řešená stěna

Číslo záznamu 19679
Název Výtvarně řešená stěna
Autor (autoři) díla
Václav Uruba (1928–1983) (hlavní autor)
Lubomír Jurok (1932) (spoluautor)
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
JI 2022
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Frýdek-Místek Místek
Ulice čp. / č. o.
1. máje
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před ZŠ 1. máje na sídlišti Riviéra
Výška 160cm
Šířka 650cm
Hloubka 40cm
Datace jednání v komisi 19681977
Datace realizace 19731974
Datace kolaudace 19741975
Typ
  • dekorativní stěna
  • reliéf
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
    • umělý kámen
Stav poškozeno (ke dni 02.01.2022)
Popis poškození dlouhodobě popraskaná stěna byla v roce 2021 při úpravách sídliště opravena, ovšem nikoli technikou terazzo; přesto i nový, cementový povrch začal prakticky okamžitě vykazovat trhliny
Související objekty
Text hesla

původně řešeno jako plastická dekorativní stěna (označována jako emblém) s motivem E = mc² a figurou balancující postavy v průčelí tzv. Fučíkovy školy (dnes Střední průmyslová škola) na ul. 28. října v Místku; realizace odkládána a v dubnu 1972 byla pozastavena v souvislosti se zrušením přístavby školy a preferencí výstavby jiných objektů ve městě; Uruba měl nakonec návrh upravit (požadovalo se zpracování nového ideového návrhu) a realizovat před ZŠ na ul. 1. máje, a to v součinnosti se spoluautorem Lubomírem Jurokem, který byl v polovině 60. let projektantem zmíněné školní budovy; v novém návrhu byl reliéf na budově proměněn ve volně stojící zakřivenou stěnu s reliéfním řešením po obou stranách, vypuštěn byl figurální prvek a změněn materiál (místo zamýšleného betonu prosadil arch. Jurok povrch z vymývaného terazza), v souvislosti se stěnou bylo řešeno též její okolí (vlajkosláva, sadové a terénní úpravy); dílo provedeno v květnu 1974, avšak investor s ním projevil nespokojenost a vyslovil názor, že stěna hyzdí sídliště; autoři tedy dílo znovu upravovali, ale ani komise nebyla při kolaudaci subkomisí v září 1974 spokojena a konstatovala nízkou uměleckou úroveň díla; nakonec kolaudováno v prosinci 1975 s tím, že vzhledem k dosaženému výsledku snižila komise celkovou částku na 20 tisíc Kčs (původně zamýšlen honorář 102 500 Kčs!); úpravy okolí nemohly být dlouho provedeny v důsledku skládky stavebního materiálu; v únoru 1977 měly Technické služby Frýdku-Místku převzít dílo, ale vzhledem k tomu, že byly zjištěny trhliny v použitém terazzu, odmítly to; Uruba přiznal, že stěna nebyla realizována dle dohodnutých návrhů a dle jeho představ, neboť místo pohledového betonu bylo použito terazzo, také vzhledem ke konstatování komise o nízké umělecké hodnotě navrhl vlastníkům, aby stěnu demolovali; arch. Jurok si stál na svém, že stěna byla kolaudována v pořádku a provedena řemeslně kvalitně, že vady na řemesle komise neshledala, a tak odmítl převzít odpovědnost za vzniklá poškození; záležitost se protáhle ještě do roku 1978, kdy investor požadoval demolici či opravu stěny na náklady autorů, což tito odmítli; ČFVU věc nakonec uzavřel tím, že uplynula záruční doba na opravu stěny, a tak by musel investor vystavit novou objednávku, což ale odmítl; stěna s opadaným terazzem zůstala na sídlišti až do roku 2021, kdy byla opravena bez použití techniky terazza; praskliny však vykazuje znovu i s novým povrchem

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 29. 10. 1968.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 19. 5. 1970.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 4/1972 – 7/1974, 23. 5. 1972, 31. 10. 1972, 16. 1. 1973, 30. 1. 1973, 8. 5. 1973.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974 – 12/1975, 10. 9. 1974, 17. 12. 1974, 11. 3. 1975, 9. 9. 1975, 24. 9. 1975.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 12/1975–11/1976, 16. 12. 1975.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 11/1976–1977, 9. 3. 1977, 6. 4. 1977, 1. 6. 1977, 29. 6. 1977.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1974.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro Fučíkovu školu.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
JI 2022
Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
původní návrh reliéfní stěny pro Fučíkovu školu, ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.
původní návrh reliéfní stěny pro Fučíkovu školu, ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.
model figurální plastiky k návrhu reliéfní stěny pro Fučíkovu školu, ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.
nový ideový návrh stěny před ZŠ 1. máje, ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.
JI 2014
JI 2013
JI 2015
JI 2015
JI 2014
JI 2015
JI 2015
JI 2015
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek