Lachtani

Číslo záznamu 23214
Název Lachtani
Autor (autoři) díla
Miroslav Vojtíšek (*1933) (hlavní autor)
Klímek (architekt)
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
fontána ve druhé polovině 80. let 20. století, foto archiv Ondřeje Žáka
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Frýdek-Místek Místek
Ulice čp. / č. o.
1. máje
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění ve fontáně u okrskového střediska Jadran na sídlišti Riviéra
Datace jednání v komisi 1970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • hliník a slitiny
      • hliník
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

komise zhodnotila dílo jako zdařilé po stránce umělecké i v provedení (kolaudováno v ateliéru před instalací)

název Lachtani se vžil u obyvatelstva a objevuje se též v evidenci uměleckých děl města, třeba v pramenech není plastika nijak jmenována

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 117, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 9. 1. 1970

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 118, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 4. 9. 1970, 2. 10. 1970, 11. 11. 1970, 13. 11. 1970

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 120, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 16. 12. 1970

Evidence uměleckých děl Magistrátu města Frýdek-Místek (zde chybně uveden jako materiál bronz)

Archivní fotodokumentace
fontána ve druhé polovině 80. let 20. století, foto archiv Ondřeje Žáka
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek