Záznamy

Zadání odpovídá 150 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
18228
Zvěstování 1972 Olomouc
18205
Zasklení čtyř románských oken v tzv. Přemyslovském paláci 1987 Olomouc
18178
Výtvarně řešená brána
Petr Kryštof (*1942) (hlavní autor)
1978 Olomouc
18174
Sluneční hodiny 1973 Olomouc
18145
Geneze tvarů 1984 Olomouc
18015
Busta Marie Kudeříkové 1970 Olomouc
18001
Budovatelský reliéf 1955 Olomouc
17841
Rodina 1954–1955 Olomouc
18002
Rodina 1955 Olomouc
18003
Dekorativní reliéfy 1952–1955 Olomouc
17625
Výtvarně řešené nápisy provozoven 1988 Olomouc
7978
Kované oplocení včetně vstupní brány pro exteriér kostela sv. Gorazda
Karel Nováček (hlavní autor)
Alois Nováček (další autor)
1988 Olomouc
7315
Hudba
Bohumil Teplý (*1932) (hlavní autor)
1981 Olomouc
5076
Pamětní deska J. Mendela
Bohumil Teplý (*1932) (hlavní autor)
1980 Olomouc
17606
Zdraví 1975–1979 Olomouc
17979
Dětská prolézačka Kočička
Jiří Jílek (1925–1981) (hlavní autor)
1965 Olomouc
12740
Tok informací
Martin Ceplecha (*1954) (hlavní autor)
Alois Valenta (*1951) (spoluautor)
1988 Olomouc
22308
Firemní označení pro OP Klenoty Olomouc 1984 Olomouc
22307
Firemnní označení Spoje-telefonní servis 1984 Olomouc
23013
Skleněné panneau pro OV KSČ v Olomouci
Ilja Hartinger (1935) (hlavní autor)
1976 Olomouc